Importància ecològica

Posta Les basses temporals són ecosistemes dinàmics. Pateixen una gran variabilitat de condicions i combinen fases aquàtiques amb fases terrestres. Se'n poden arribar a definir quatre fases importants: fase humida, fase inundada, fase terrestre amarada i fase seca. Atesa aquesta variabilitat, la vida animal i vegetal que presenten es considera especialista. Presenten un gran nombre d'espècies rares i específiques que s'han adaptat a aquests ecosistemes canviants gràcies a les estratègies adaptatives que han anat desenvolupant per sobreviure-hi.

El cicle biològic de les basses temporals està íntimament lligat al seu règim hidrològic. Amb les primeres pluges de tardor, plantes i animals inicien la colonització de la bassa. Durant la primavera és quan posen en pràctica les estratègies adaptatives per tal d'enfrontar-se a una fase de sequera, de manera que ous, llavors i formes d'enquistament asseguren la seva supervivència fins a arribar a formes de resistència realment espectaculars, formes que amb les pluges de tardor es tornaran a reactivar.

Iniciada la primavera, les plantes aquàtiques s'organitzen d'acord amb tres estratègies biològiques: les plantes submergides, generalment poc visibles i amb una floració que sol passar desapercebuda, viuen dins l'aigua; les plantes flotants, a mesura que creixen fan minvar la penetració de la llum dins la bassa; i les emergents, que comencen a créixer com a submergides, però que finalment floriran fora de l'aigua. Unes es van substituint per les altres per un procés de successió: quan apareixen les plantes flotants, les plantes submergides minven a causa de la manca de llum; les plantes emergents succeeixen les flotants pel mateix motiu, i persisteixen fins ben entrada la fase seca.

Les basses temporals també serveixen de refugi i zona d'alimentació d'algunes aus sedentàries i migratòries, especialment de limícoles. Tanmateix, la fauna més prolífera d'aquests hàbitats són els invertebrats, principalment larves d'insectes, que utilitzen les plantes aquàtiques per al seu refugi i serveixen d'aliment a les aus. Alguns d'ells tanquen tot el seu cicle vital dins la bassa, mentre que d'altres només la utilitzen en una fase del seu desenvolupament. Pel que fa als vertebrats, amfibis i rèptils són els més usuals.

Són ecosistemes únics que depenen de la temporada de pluges anuals per poder abastar-se d'aigua i així començar els cicles de vida de la fauna i flora que hi habita. L'escassesa d'aigua d'aquests ambients fa que siguin uns ecosistemes dinàmics, variables. I aquest és un dels motius principals que fa que les basses temporals siguin punts calents de biodiversitat.