Basses arreu del món

Basses al mon Les basses temporals, tot i ser ecosistemes típics del clima mediterrani, no en són exclusius. En realitat, de basses temporals se'n poden trobar arreu. Però no a totes les regions mostren el mateix valor ecològic. Aquest està directament relacionat amb la biodiversitat de la zona i també amb altres factors més locals com la climatologia i la dinàmica.

És precisament la particular climatologia de les regions mediterrànies la principal causant de les peculiaritats i de la rellevància de les basses temporals d'aquestes regions. El marcat contrast estacional i la seva variabilitat d'un any a l'altre fan que aquests hàbitats mostrin unes condicions extremes en diferents èpoques de l'any i que es converteixin en un ambient d'una elevada especificitat, de manera que només unes espècies concretes, ben adaptades a aquestes condicions particulars, s'hi poden desenvolupar de manera permanent. A més, aquesta biodiversitat específica, com a conseqüència de la variabilitat estacional, presenta un elevat dinamisme al llarg de l'any.

Si a tot açò hi afegim la riquesa ecològica pròpia de les regions amb clima mediterrani, llavors s'entendrà fàcilment l'extrema importància d'aquest hàbitat per a la conservació de la biodiversitat. Una prova d'aquest fet i de la singularitat d'aquest hàbitat són els nombrosos estudis científics que se li han dedicat i també l'atenció popular que han tingut des de sempre. Així, les basses temporals mediterrànies tenen noms populars específics a les diferents regions del món, com mostra el mapa que es pot veure a continuació: