Home i basses

Capifort Les basses temporals han estat de gran utilitat per als pobladors menorquins des de temps històrics. L'aprofitament de les basses per part de l'home es remunta al període talaiòtic (1500-123 A.C.), i una prova clara n'és la presència de poblats talaiòtics prop d'aquests ecosistemes. La formació de poblats, ni tan sols l'assentament d'una sola família, no era possible sense l'existència d'una font o embassament d'aigua.

Al llarg de la història les basses han tingut una funció molt important dins els sistemes agropecuaris de l'illa. L'aigua es recollia en les èpoques plujoses i es conservava fresca i potable durant tot l'hivern. Les basses servien per abeurar el bestiar, per al reg o per a la recollida d'aigua potable per a la població. En alguns casos trobam construccions de pedra en sec que serveixen per contenir millor l'aigua de les basses i per regular l’accés del bestiar. De la mateixa manera, hi ha basses que han estat excavades o dragades periòdicament des de molt antic per augmentar la seva capacitat d’embassament d’aigua.

En general podem dir que algunes de les basses més interessants, igual que molts d’hàbitats i espècies de gran valor biològic que es troben a Menorca, s’han mantingut en bon estat gràcies a les pràctiques agrícoles tradicionals, i han estat cuidades per moltes generacions de pagesos de l’illa. Avui en dia algunes basses encara s'aprofiten com abeuradors del bestiar.