Estudis previs

Ranunculus L'objectiu i finalitat principal d'un pla de gestió és el d'establir i proporcionar les eines necessàries per a la conservació a llarg termini, en aquest cas d'un hàbitat que, malgrat la seva extensió reduïda, destaca per un funcionament complex en què intervenen molts factors i condicionants, abiòtics i biòtics. En conseqüència l'elaboració d'un document d'aquest tipus requereix obligatòriament de la intervenció d'un equip multidisciplinar. Aquest era un dels objectius i funcions del Comitè Científic d'aquest projecte.

Amb l'objectiu d'ampliar el coneixement sobre les basses temporals s'han elaborat diversos estudis per poder disposar d'una informació de base sobre diferents grups taxonòmics i altres aspectes ecològics que es poden considerar rellevants i característics de les basses temporals. Els estudis que s'han realitzat durant els quatre anys de funcionament del projecte són els següents:

- Cartografia SIG de la conca de recepció. Sònia Estradé i David Carreras (OBSAM - IME).
- Avaluació ecològica i vulnerabilitat de la xarxa de basses temporals. José M. Iriondo (Universitat Rey Juan Carlos).
- Hidroperíode. Equip tècnic LIFE BASSES.
- Hidroquímica. Joan Ll. Pretus (Universitat de Barcelona).
- Fitoplàncton. Gabriel Moyà (Universitat de les Illes Balears).
- Briòfits. Josep A. Rosselló (Universitat de València). Joan Pericàs (Universitat de les Illes Balears).
- Caròfits i flora aquàtica. Santos Cirurgià (Reial Jardí Botànic de Madrid - CSIC).
- Flora vascular. Pere Fraga (equip tècnic LIFE BASSES).
- Invertebrats terrestres: mol·luscs. Josep Quintana (Societat d'Història Natural de Balears).
- Invertebrats aquàtics. Daniel Boix (Institut Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona).
- Odonats. Esther Soler i Marcos Méndez (Universitat Rei Joan Carles i Universitat de València).
- Amfibis. David Carrera.
- Avifauna. Carlos Santana (Societat Ornitològica de Menorca).
- Quiròpters. David García.

Alguns d'aquests estudis han revelat informació rellevant pel que fa a la riquesa biològica de les basses temporals, i gràcies a ells s'ha arribat a un nivell de coneixement sense precedents sobre aquest hàbitat en l'àmbit regional de les Balears.

Alguns dels resultats d'aquests estudis es presenten en forma de Documents tècnics del projecte i es poden descarregar en pdf en aquesta secció.