Basses temporals, per sempre

LIFE Basses Les basses temporals són hàbitats prioritaris, segons estableix la Directiva Hàbitats. La seva escassetat, fragilitat, singularitat i exclusivitat a la conca mediterrània les fan mereixedores d’aquesta consideració. Són, sens dubte, un dels hàbitats més rellevants de la regió mediterrània atesa l’elevada biodiversitat que contenen.

En aquest sentit, el Consell Insular de Menorca ha desenvolupat el projecte LIFE Natura “Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies de l’illa de Menorca”. Amb l’acrònim de LIFE BASSES, el projecte s’inicià el novembre de 2005 i ha finalitzat al setembre de 2009. Aquesta és la pàgina web oficial del projecte, en què hi trobareu tota la informació rellevant del mateix, així com la documentació tècnica i el material divulgatiu que s'ha generat al llarg d'aquests anys.


Notícies

Premi de la Comissió Europea al projecte LIFE BASSES

Entrega premis maig 2011 La Comissió Europea qualifica el projecte LIFE BASSES del Consell Insular de Menorca com un dels sis millors projectes que finalitzaren al 2010: “The best of the best LIFE Projects” El projecte LIFE BASSES “Gestió i ...

Altres notícies

Publicacions

Ja està disponible en pdf el llibre ''Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES: gestió i conservació a Menorca'' , que ...

Actuacions de conservació

Les actuacions directes de conservació i restauració de basses temporals s'han executat entre els anys 2007 i 2009 per una ...

Bassa didàctica

La bassa temporal de Santa Eularieta, un recurs didàctic per als escolars Un dels eixos del projecte LIFE BASSES ...