Actuacions de conservació

Restauracio parets torrellafuda Les actuacions directes de conservació i restauració de basses temporals s'han executat entre els anys 2007 i 2009 per una brigada de treballadors subcontractada pel Consell Insular de Menorca, sota la supervisió del capatàs de brigada i de l'equip tècnic del projecte LIFE Basses. Amb aquestes actuacions s'han recuperat algunes basses degradades o en perill de destrucció. En tots els casos s’ha comptat amb la col·laboració dels propietaris i dels pagesos de les finques, i de vegades aquesta col·laboració s’ha formalitzat a través de convenis amb la propietat.

Les principals actuacions que s’han desenvolupat en el marc del projecte són:

Restauració de parets seques degradades, per recuperar el paper tan important que tenen aquestes parets en el manteniment i la protecció de les basses i en la gestió del bestiar. S’han restaurat parets seques a Torrellafuda, Corniola, Biniatrum, Es Clot des Guix, Bassa Plana, Es Mal Lloc i Es Cap Negre.

Control d’accessos rodats. S’ha realitzat mitjançant la delimitació de camins, la instal·lació de cartells i la restauració de parets, a fi d’evitar que els vehicles o vianants se surtin dels camins establerts. S’ha actuat a les basses del Cós des Síndic, bassa Plana, Son Gornés i Es Cap Negre.

Control de la vegetació arbustiva. S’ha efectuat mitjançant un desbrossament manual i un control posterior del creixement de la vege-tació, amb l’objecte de recuperar la superfície inundable original i evitar un excés de sediments i matèria orgànica a les basses. S’ha realitzat a Marina de Corniola, bassa d’Algaiarens, Torrellafuda, Es Mal Lloc, Algendar Nou, Binissaid, Son Gornés, Biniatrum, Es Molinet, Clot des Guix, Penyes d’Egipte i Es Cap Negre.

Eliminació i control d’espècies exòtiques invasores. Aquesta actuació s’ha realitzat després de diversos estudis i assaigs pilot per poder determinar els mètodes més efectius en cada cas. La principal actuació ha estat l’eradicació d’Arundo donax a la bassa del Clot des Guix. També s’han realitzat operacions d’eradicació de Paspalum paspalodesa les basses temporals des Mal Lloc i Torrellafuda.

Eliminació de drenatge. Amb aquesta actuació s’ha pogut recuperar l’espai inundable de la bassa de Son Gornés, mitjançant el rebliment d’una sèquia de desguàs que afectava aquesta bassa.