Bassa didàctica

Visita escolar bassa didàctica La bassa temporal de Santa Eularieta, un recurs didàctic per als escolars

Un dels eixos del projecte LIFE BASSES (“Conservació i gestió de basses temporals mediterrànies a Menorca”) és donar a conèixer i crear consciència sobre aquest ecosistema aquàtic tan important per a la biodiversitat però que sol passar desapercebut de molts per la seva aparença discreta i inestable. Per aquest motiu, disposar d'un equipament d'educació ambiental és un element essencial per a la conscienciació de la població menorquina sense interferir amb la fràgil dinàmica ecològica d’aquests hàbitats naturals.

Amb aquest objectiu es va crear una bassa temporal a la finca de Santa Eularieta, en el terme municipal des Mercadal, per poder ser utilitzada com a aula didàctica a l'aire lliure. Espai destinat a les activitats d'esbarjo i educació, la finca de Santa Eularieta és propietat del Consell Insular de Menorca i disposa de les instal·lacions adequades per dur a terme accions d'educació i sensibilització ambiental.

La bassa didàctica va ser excavada a principis del 2007 i està essent colonitzada de manera natural pels organismes característics d'aquest hàbitat, amb la qual cosa al mateix temps és un laboratori a l’aire lliure on podem estudiar com evoluciona en el temps un ecosistema d’aquestes característiques. S'hi han instal·lat plafons interpretatius sobre la importància d'aquest hàbitat en la preservació de la biodiversitat, així com de les característiques ecològiques de les basses de Menorca.

D’altra banda s'ha editat una unitat didàctica específica sobre les basses temporals, que complementa la visita de camp (la pots descarregar a l'apartat de ''publicacions'').

Balanç d’activitats educatives dels anys 2009-2010:

En el marc dels programes Salut Jove i Illa Escola del Consell Insular de Menorca, s’han realitzat durant la primavera de 2009 visites guiades amb 16 grups d’alumnes, la majoria d’ells del primer cicle de secundària, amb la qual cosa han passat per la bassa un total de 252 alumnes.

Durant l'any escolar 2010 s'han realitzat visites guiades a 15 grups escolars (268 alumnes en total), i durant el 2011 a 14 grups (241 alumnes).

La bassa es pot visitar lliurement des de la casa de colònies. A més, per a pròxims anys es seguiran ofertant a les escoles de secundària visites guiades per un tècnic del projecte, que es realitzaran durant la primavera.

Podeu consultar la pàgina web del programa Salut Jove (http://salutjove.cime.es/) del Consell Insular de Menorca per a més detalls sobre la visita.

Recursos educatius

A l'enllaç següent pots veure l'audiovisual ''Cicle anual d'una bassa temporal'': http://www.youtube.com/watch?v=QQRX6ccZZeg