Premi de la Comissió Europea al projecte LIFE BASSES

Entrega premis maig 2011 La Comissió Europea qualifica el projecte LIFE BASSES del Consell Insular de Menorca com un dels sis millors projectes que finalitzaren al 2010: “The best of the best LIFE Projects”

El projecte LIFE BASSES “Gestió i conservació de basses temporals mediterrànies a l'illa de Menorca” ha estat seleccionat com un dels millors projectes LIFE que van finalitzar al 2010, després d'una votació internacional en què hi participen els 27 països membres de la Unió Europea. El proper 25 de maig, a una cerimònia que es celebrarà a Brussel·les durant la Green Week, o Setmana Verda europea, s'entregarà el guardó al Consell Insular de Menorca.

Alguns dels criteris que tenen en compte els estats membres per a la selecció dels millors projectes LIFE són: la millora de l'estat de conservació de les espècies i hàbitats objecte en els llocs del projecte; l'efecte multiplicador a curt termini del projecte (és a dir, els recursos addicionals mobilitzats durant el projecte); el grau en què les espècies i hàbitats han assolit una sostenibilitat a llarg termini i un estat de conservació favorable; l'efecte multiplicador a llarg termini (és a dir, els recursos i suport mobilitzats per mantenir i reforçar la millora de l'estat de conservació en el llarg termini); impacte regional/nacional/internacional.

El passat mes de març la Comissió Europea ja va comunicar al Departament d'Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca que el seu projecte estava entre els 25 projectes seleccionats com a millors projectes LIFE que acabaren l'any passat. D'entre ells i, a través d'un procés de votació en el que participen experts de tots els països membres, s'han acabat triant els 6 millors. La decisió va ser comunicada fa uns dies per la Unitat LIFE de la Direcció General de Medi Ambient als 6 projectes seleccionats, que, a més de ser presentats durant la cerimònia de lliurament del guardó, seran inclosos en un llibre que la Comissió Europea editarà en els propers mesos.

Podeu consultar més informació al web:

http://ec.europa.eu/environment/life/bestprojects/bestnat2010/index.htm