LIFE Natura

LIFE Natura L'objectiu de LIFE Natura Ús el de contribuir al manteniment i/o restauraciˇ d'hÓbitats naturals i de poblacions d'espŔcies de fauna i flora. MÚs especÝficament, contribuir a l'aplicaciˇ de la Directiva 79/409/CEE, per a la conservaciˇ de les aus silvestres, i de la Directiva 92/43/CEE, per a la conservaciˇ dels hÓbitats naturals, i, en particular, a l'establiment de la xarxa europea d'Órees protegides 'NATURA 2000', que tÚ per objectiu gestionar i conservar in situ les espŔcies de la fauna i flora i hÓbitats mÚs valuosos de la Uniˇ Europea.

LIFE Natura contribueix en tots aquests aspectes mitjanšant ajuda econ˛mica, que es concedeix sempre en forma de cofinanšament dels projectes. El percentatge mÓxim pot ser del 50% dels costos subvencionables en el cas de projectes de conservaciˇ de la natura, i del 100% en el cas de mesures complementÓries. Excepcionalment, quan es tracti de projectes de protecciˇ d'hÓbitats o d'espŔcies prioritÓries, la Comissiˇ pot finanšar fins el 75% dels costos subvencionables.

Es consideren costos elegibles els projectes per a la conservaciˇ de la natura que contribueixen a mantenir o restaurar hÓbitats naturals i/o poblacions d'espŔcies fins a un estat de conservaciˇ favorable dins de les definicions de la Directiva 92/43/CEE. BÓsicament, els projectes presentats a LIFE dins el territori europeu dels Estats Membres tindran com a objectiu la conservaciˇ de:

Llocs naturals proposats per l'Estat membre com llocs d'importÓncia comunitÓria (LIC) segons la Directiva HÓbitats.

Llocs naturals seleccionats per l'Estat membre com zona de protecciˇ especial (ZPE) segons la Directiva Aus.

EspŔcies de fauna i flora natural de la Directiva HÓbitats (annex II o IV) i/o de la Directiva Aus (annex I).