Organització

El projecte LIFE BASSES es du a terme des del Departament d'Economia i Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, durant el període 2005-2009.

A continuació, presentam l'equip humà del Consell Insular de Menorca implicat directament en el projecte:

Director: Irene Estaún Clarisó
Tècnic comunicació: Eva Cardona Pons
Tècnic conservador: Pere Fraga Arguimbau
Tècnic econòmic: Marisol Sánchez Pons
Auxiliar administrativa: Eugènia Torres Moll
Cap de brigada: Josep Mascaró Pons

Ens trobaràs al:
Tel. (0034) 971 35 62 51
Email life.basses@cime.esComitè científic

Atesa la complexitat de l'hàbitat objecte d'estudi -les basses temporals-, l'equip del projecte disposa de l'assessorament d'un comitè científic format per un equip multidisciplinari d'experts que assessoren i fan el seguiment de les actuacions que es duen a terme al llarg de tot el projecte. L'objectiu d'aquest comitè científic és assegurar uns resultats excel·lents, així com un desenvolupament eficaç de les accions.

El comitè científic, òrgan consultiu del projecte, serà convocat com a mínim una vegada a l'any. Tot i estar subjecte a ampliacions segons la temàtica que s'hagi de tractar, està format pels membres següents:

Nom i Institució

José María Iriondo Alegría
Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Emilio Laguna Lumbreras
Conselleria de Territori i Habitatge, Generalitat Valenciana

Gabriel Montserrat Martí
Instituto Pirenaico de Ecología, Consell Superior d'Investigacions Científiques

Patrick Grillas
Station Biologique de la Tour de Valat

Santos Cirujano Bracamonte
Real Jardín Botánico de Madrid, Consell Superior d'Investigacions Científiques

Pere Bonet
Direcció General de Biodiversitat, Govern de les Illes Balears

Carles Santana
Parc Natural de s'Albufera des Grau, Govern de les Illes Balears

David Carreras Martí
Observatori Socioambiental de Menorca, Institut Menorquí d'Estudis

Gabriel Moyà Niell
Àrea d'Ecologia, Universitat de les Illes Balears

Guillem Xavier Pons Buades
Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears

Joana Maria Gual Cerdó
Departament de Cultura, Consell Insular de Menorca

David Carrera Bonet
Herpetòleg

Dani Boix
Institut d'Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona

Òscar Garcia
Societat Ornitològica de Menorca

Josep Antoni Rosselló
Jardí Botànic, Universitat de València

Josep Quintana Cardona
Societat d'Història Natural de les Illes Balears

Esther Soler
Área de Biodiversidad y Conservación, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Comitè de seguiment

D'altra banda, el projecte té la col·laboració del comitè de seguiment, que pretén ser l'òrgan d'avaluació del desenvolupament del projecte en el context socioeconòmic local i regional. Hi estan representats els diferents òrgans de govern de l'illa i de la comunitat autònoma, així com institucions científiques i organitzacions no governamentals. També compta, al llarg de tot el projecte, amb la participació dels diferents propietaris de les 26 basses temporals que es pretenen conservar. Amb una periodicitat mínima de reunió d'un cop a l'any, el comitè de seguiment, tot i estar subjecte a ampliacions de composició, està format, de moment, per les entitats i membres següents:

Entitats i membres

Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears
www.caib.es

Ministeri de Defensa
www.mde.es

Fòrum d’ONG

Institut Menorquí d’Estudis
www.ime.cat/

Parc Natural de s’Albufera des Grau

Conselleria de Cultura del Consell Insular de Menorca
www.cime.es

Propietaris particulars de les basses


L'organigrama de funcionament del projecte és el següent: Life Basses, organització