Pressupost

El projecte disposa d'una important contribució financera del programa LIFE de la Comissió Europea:


 •  
 • Pressupost

   •  
   • Import
   • Percentatge d'aportació
   • Contribució Comissió Europea
   • 608.129 €
   • 60 %

   • Contribució Consell Insular de Menorca
   • 405.420 €
   • 40 %

   • Pressupost total del projecte
   • 1.013.549 €
   •     • Per categories de despeses:

   •  
   •  

   • Categories de despeses
   • Cost total
   •  

   • Personal
   • 443.129 €
   •  

   • Viatges
   • 30.260 €
   •  

   • Assistčncia externa
   • 245.800 €
   •  

   • Material inventariable
   • 140.860 €
   •  

   • Material fungible
   • 69.500 €
   •  

   • Despeses generals
   • 66.300 €
   •  

   • Altres despeses
   • 17.700 €
   •  

   • TOTAL
   • 1.013.549 €
   •